Κατάθεση θεατρικών έργων

Υποβολή έργων και προτάσεων για τη Θεατρική Περίοδο 2018-2019

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ολοκλήρωσε τον προγραμματισμό της θεατρικής περιόδου 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν έργα και προτάσεις για τη θεατρική περίοδο 2018-2019, καλούνται να το πραγματοποιήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Η κατάθεση γίνεται στα γραφεία του ΘΟΚ (Γρηγόρη Αυξεντίου 9, 1096 Λευκωσία) ή ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 24658, 1302 Λευκωσία, Κύπρος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dramaturg@thoc.org.cy με την ένδειξη στο θέμα «Θεατρικό έργο προς τον ΘΟΚ» ή «Καλλιτεχνική Πρόταση προς τον ΘΟΚ».

Για την υποβολή έργων θα πρέπει να συμπληρωθεί σχετικό έντυπο (βλ. «Σχετικά Έγγραφα» πιο κάτω).

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κυριακή Αργυρού, Θεατρολόγο/Δραματολόγο του Οργανισμού, στο τηλέφωνο 22864306.


Σχετικά έγγραφα