Χορηγοί και φίλοι

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ως ημικρατικός οργανισμός βασίζει τις δραστηριότητές του στην κρατική επιχορήγηση. Παρόλα αυτά, η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των ίδιων των πολιτών, είτε ως μεμονωμένων ατόμων είτε ως εταιρικών συνόλων μέσα από ιδιωτικές, εταιρικές συνδρομές και χορηγίες, είναι αυτή που καθιστά δυνατή την πολυδιάστατη παραγωγή πολιτισμού και τη διεύρυνση των πολιτιστικών οριζόντων του τόπου μας.