ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Όλες οι παραγωγές από το 1971 μέχρι σήμερα.

Χορηγοί Παραγωγής

Ο Χορηγός Παραγωγής στηρίζει συγκεκριμένη παραγωγή η οποία μπορεί θεματικά ή με άλλους τρόπους να συνδέεται και να ενισχύει την εικόνα της εταιρείας/οργανισμού-χορηγού. Στον Χορηγό Παραγωγής προσφέρεται πλούσιο πακέτο ωφελημάτων που περιλαμβάνουν το σύνολο του υλικού προβολής της συγκεκριμένης παραγωγής αλλά και άλλες ειδικές μορφές προβολής, οι οποίες προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής.