ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Όλες οι παραγωγές από το 1971 μέχρι σήμερα.

Χορηγοί Σκηνής

Ο Χορηγός Σκηνής στηρίζει το σύνολο των παραγωγών που εμπίπτουν στις δραστηριότητες μίας εκ των τριών Σκηνών του Οργανισμού, της Κεντρικής Σκηνής, της Νέας Σκηνής και της Σκηνής 018. Με τον τρόπο αυτό η επωνυμία του Χορηγού συνδέεται με το είδος του ρεπερτορίου και πιο ειδικά με την ηλικία του κοινού μιας ορισμένης σκηνής καθώς και με τους στόχους των δραστηριοτήτων της. Στον Χορηγό Σκηνής προσφέρεται πλούσιο πακέτο από ωφελήματα, αντίστοιχο της εμβέλειας των δραστηριοτήτων της σκηνής που στηρίζει.