ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Όλες οι παραγωγές από το 1971 μέχρι σήμερα.

Διοίκηση

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για μια θητεία τριάντα μηνών.

 Ο πρόεδρος του ΔΣ το συγκαλεί σε συνεδρίες και προεδρεύει αυτών. Έχει επίσης την αρμοδιότητα να καταρτίζει επιτροπές όταν είναι αναγκαίες για την ενίσχυση των εργασιών του Οργανισμού. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από μέλη του ΔΣ και οι εισηγήσεις τους υποβάλλονται στο ΔΣ για λήψη σχετικών αποφάσεων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αντιγόνη Αθηαινίτη
Αντιπρόεδρος: Σούλα Ζαβού
Μέλη:
Σωτηρούλα Γιασεμή
Άντρη Χατζηγεωργίου
Ανθή Ζαχαριάδου
Χρυσαίμιλη Ψηλογένη
Γιώργος Λοΐζου
Αλέξης Τσιελεπής
Φλωρεντία Σάββα