Νέα Συλλογική Σύμβαση Ηθοποιών μεταξύ ΘΟΚ, ΕΗΚ και Κλαδικής Επιτροπής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 υπογράφτηκε η νέα Συλλογική Σύμβαση Ηθοποιών μεταξύ του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της Κλαδικής Επιτροπής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Η νέα Συλλογική Σύμβαση Ηθοποιών έχει διάρκεια ισχύος από τις 25 Αυγούστου 2018 έως 31 Αυγούστου 2020. Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.