ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Όλες οι παραγωγές από το 1971 μέχρι σήμερα.

Προφίλ

Στόχος του ΘΟΚ, όπως αυτός καθορίζεται στον ιδρυτικό νόμο που τον διέπει (Αρ. 71 του 1970), είναι η προαγωγή της θεατρικής τέχνης στην Κύπρο και η καλλιέργεια του θεατρικού καλλιτεχνικού συναισθήματος του λαού και των καλλιτεχνικών σχέσεων μεταξύ του κυπριακού θεατρικού κόσμου, της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Ο ΘΟΚ ως ημικρατικός οργανισμός έχει καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για μια θητεία τριάντα μηνών. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού υποβάλλεται προς έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο και το Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφίζεται σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Οργανισμός διευθύνεται από Γενικό Διευθυντή για θητεία πέντε ετών, ύστερα από προκήρυξη της θέσης και απόφαση του ΔΣ. Η πολιτική του Οργανισμού αποφασίζεται από το ΔΣ.