Υποβολή θεατρικών έργων και καλλιτεχνικών προτάσεων

Ενόψει της θεατρικής περιόδου 2021-2022, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για το έντυπο υποβολής θεατρικού έργου/καλλιτεχνικής πρότασης πατήστε εδώ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dramaturg@thoc.org.cy με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» ή «ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ή να σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γρηγόρη Αυξεντίου 9

1096 Λευκωσία, Κύπρος

Υπόψη Θεατρολόγου

Tηλέφωνο: +357 22864300/1

Φαξ: +357 22512732

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής επικοινωνείτε αποκλειστικά στη διεύθυνση dramaturg@thoc.org.cy