Υποβολή θεατρικών έργων και καλλιτεχνικών προτάσεων

Ενόψει της θεατρικής περιόδου 2020-2021, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Για το έντυπο υποβολής θεατρικού έργου/καλλιτεχνικής πρότασης πατήστε εδώ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dramaturg@thoc.org.cy με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» ή «ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ή να σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γρηγόρη Αυξεντίου 9
1096 Λευκωσία, Κύπρος

Tηλέφωνο: +357 22864300/1
Φαξ: +357 22512732

Υπόψιν Θεατρολόγου

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής επικοινωνείτε αποκλειστικά στη διεύθυνση dramaturg@thoc.org.cy