ΗΧΟΣ ΑΠΟ ΚΟΚΚΑΛΑ ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ

Ο ΘΟΚ ενημερώνει τους θεατές ότι η παράσταση ξεκινάει ακριβώς την προβλεπόμενη ώρα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης η είσοδος στην παράσταση δεν είναι δυνατή. Το αντίτιμο του εισιτηρίου δεν επιστρέφεται.

25 Σεπτεμβρίου 2020 - 1 Νοεμβρίου 2020