ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14 Ιουνίου 2019

Επιδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη και ανάπτυξη του πολιτισμού, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στις 3 Ιουνίου 2019 και ανταποκρινόμενο στην υποχρέωση υλοποίησης των προνοιών της νομοθεσίας Περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημοσίων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (57(I)/2009), ο ΘΟΚ προτίθεται άμεσα να προχωρήσει με όλες τις κατάλληλες ενέργειες για εμπλουτισμό του κτιρίου Θεάτρου ΘΟΚ με έργα Τέχνης.

Για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου που προνοεί την προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, θα συσταθεί Ειδική πενταμελής Επιτροπή της οποίας ήδη, ως εκπρόσωπος του ΘΟΚ, έχει οριστεί και θα προεδρεύει η κυρία Αντιγόνη Αθηαινίτη, Πρόεδρος του Δ.Σ.