ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Ολοκλήρωση των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής για τον Εμπλουτισμό των Δημοσίων Κτιρίων με Έργα Τέχνης

29 Ιουνίου 2020

 

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ενημερώνει ότι η Ειδική Επιτροπή για τον Εμπλουτισμό των Δημοσίων Κτιρίων με Έργα Τέχνης έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στις 7 Ιουλίου 2020.