Προκήρυξη Θέσης

3 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ)

Από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο καις τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι A2, Α5, Α7+2.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης ως και τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίαςτης θέσης δείτε πιο κάτω:

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ► ΕΔΩ
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ► ΕΔΩ
  • ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Β. ΓΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ► ΕΔΩ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ - ΕΝΤΥΠΟ ► ΕΔΩ