Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ | Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου 2020

14 Απριλίου 2020

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανακοινώνει πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Β' εξάμηνο, στο πλαίσιο του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ, λήγει στις 2 Μαΐου 2020. 

Για ερωτήματα / πληροφορίες / διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο mmaleni@thoc.org.cy.

Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται εδώ