Θεατρο-ιστορίες | Δημιουργία Πρωτότυπων Βίντεο από άτομα 11-18 ετών

Nέα Δράση από τον ΘΟΚ και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τους Εφήβους!

26 Νοεμβρίου 2021

Θεατρο-ιστορίες

Δημιουργία Πρωτότυπων Βίντεο από άτομα 11-18 ετών

Αφετηρία έμπνευσης δόκιμο θεατρικό έργο

Ανοιχτό κάλεσμα σε εφήβους από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη δημιουργία πρωτότυπων βίντεο από νέους 11-18 ετών, με θεματική που προκύπτει από ένα δόκιμο θεατρικό έργο που διάβασαν και εμπνεύστηκαν. Η Δράση στοχεύει στην δημιουργία και ενίσχυση της σχέσης των παιδιών με το θέατρο, που τους στέρησε η πανδημία και η ακύρωση για δύο έτη των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου και των πλείστων δημιουργικών θεατρικών δραστηριοτήτων.

Οι Αγώνες Θεάτρου, για πάνω από τρεις δεκαετίες, δίνουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με την τέχνη του θεάτρου, να μελετήσουν κείμενα, να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, να εργαστούν ομαδικά για επίτευξη ενός κοινού στόχου, αλλά και να μοιραστούν τη θεατρική δημιουργία τους με τη μαθητική κοινότητα, και το ευρύτερο κοινό.

H εμπλοκή των παιδιών με το θέατρο και τις τέχνες είναι αφενός δικαίωμα του παιδιού.  Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την εμπλοκή αποτελεί η δημιουργία των συνθηκών και ευκαιριών που διασφαλίζουν τη συμμετοχή του στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. Αφετέρου συνεισφέρει σημαντικά στη συναισθηματική και νοητική του ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όπως η ενσυναίσθηση, η ομαδικότητα, η δημιουργία και τήρηση κανόνων, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η ευρηματικότητα/καινοτομία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διοργανωτές

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

Επικοινωνία: Μαρίνα Μαλένη, Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης (τηλ. 22864320,  mmaleni@thoc.org.cy)

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επικοινωνία:  Ελένη Κοτζιαμάνη, Εκπαιδευτικός Λειτουργός (τηλ. 22872325, ekotziamani@ccr.gov.cy)

 

Στόχος

Η καλλιέργεια θεατρικής κουλτούρας και η ενασχόληση με το θεατρικό κείμενο, ως βάση για ελεύθερη δημιουργική έκφραση σε μορφή βίντεο, μικρής διάρκειας.

Ειδικοί Όροι και Προδιαγραφές για τη Δημιουργία των Βίντεο

 • Αφετηρία για τη δημιουργία των βίντεο να είναι κάποιο δόκιμο θεατρικό κείμενο, η πλοκή του, οι χαρακτήρες του ή θέματα που αυτό θίγει. Κάθε δόκιμο θεατρικό κείμενο που επιλέγεται, θα πρέπει να έχει ήδη εκδοθεί ή παρουσιαστεί.
 • Το παραγόμενο βίντεο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και ελεύθερο δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο έχει αναπαραχθεί χωρίς άδεια.
 •  Η δημιουργική ομάδα που θα υποβάλει το βίντεο δεν θα πρέπει να έχει πέρα από πέντε δημιουργούς/συντελεστές συμπεριλαμβανομένου/ης ενός/μίας υπεύθυνου/ης -εκπαιδευτικού του σχολείου
 • Κάθε σχολική μονάδα  (Γυμνασίου/ Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής) μπορεί να αποστείλει μέχρι τρία (3) Βίντεο, με την έγκριση του Διευθυντή/ντριας της μονάδας.
 • Νοείται ότι για τη συμμετοχή του παιδιού πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του ιδίου του παιδιού και του γονέα του, που θα τηρείται σε κάθε σχολείο, μόνο σε ότι αφορά στην εμφάνιση του προσώπου του παιδιού στο βίντεο ή/και την περαιτέρω αναπαραγωγή και ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή/και άλλα Μέσα μετάδοσης. 
  • Βρείτε το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης ΕΔΩ.
 • Ελάχιστη διάρκεια 60 δευτερόλεπτα και μέγιστη 5 λεπτά.
 • Η αναπαραγωγή και η προβολή του να είναι συμβατή με οποιοδήποτε είδος συστήματος προβολής ή τύπο εφαρμογής κινητού τηλεφώνου π.χ Windows, ios ή Mac ή Android (κατά προτίμηση MP4, AVI, τουλάχιστον ανάλυση 640 x 480).
 • Να μην υπερβαίνει τα 150 MB σε μέγεθος.

Δεν θα γίνονται δεκτά βίντεο που προάγουν τη βία, το ρατσισμό και περιλαμβάνουν εικόνες άσεμνου περιεχόμενου ή προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την αξιοπρέπεια ή δεν είναι συμβατά με τα δικαιώματα του παιδιού.

Λεπτομέρειες και Όροι Αποστολής της Συμμετοχής:

 • Το παραγόμενο έργο των παιδιών θα πρέπει να σταλεί  μέσω των σχολείων τους μέχρι και την 28η Νοεμβρίου 2021 στο nmourouzi@thoc.org.cy. Οι συμμετοχές θα είναι έγκυρες εφόσον η δήλωση συμμετοχής και η αποστολή του συνδέσμου με το τελειωμένο βίντεο λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.  Καμία συμμετοχή δεν θα γίνει αποδεκτή μετά την 28η Νοεμβρίου 2021.
 • Στην ηλεκτρονική αλληλογραφία θα πρέπει να αναγράφεται στο θέμα: «Για τις Θεατροϊστορίες 2021».

  Στο εσωτερικό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαραίτητα να φαίνεται:

 • το ονοματεπώνυμο του/των συμμετέχοντος/εχόντων παιδιών,
 • η τάξη του(ς)  
 • στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου του(ς) (τηλέφωνο και e-mail σχολείου) και του/της εκπαιδευτικού που εργάστηκε μαζί την ομάδα, περιλαμβανομένου του αριθμού ενός κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας
 • Αναφορά στα στοιχεία του θεατρικού έργου στο οποίο το βίντεο βασίστηκε, με τίτλο, συγγραφέα και σύντομη περιγραφή του πώς αυτό αποτέλεσε έμπνευση για το βίντεο. 
 • Να επισυναφθεί το σχετικό Βίντεο.

  Τα σχολεία θα λάβουν e-mail με το οποίο θα επικυρώνεται η συμμετοχή τους μετά από την παραλαβή των Βίντεο.

 • Η αποστολή των Βίντεο γίνεται ΜΟΝΟ με αποστολή συνδέσμου μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 
 • Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συμμετέχοντες/ουσες δεν επιθυμεί την ανάρτηση των στοιχείων του/της, μπορεί να το ζητήσει με την υποβολή της συμμετοχής του Βίντεο.

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Οι διοργανωτές θα τηρούν αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του/των παιδιού/παιδιών και του σχολείου.
 • Τα στοιχεία των παιδιών και του σχολείου τους θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των διοργανωτών.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τους διοργανωτές της Δράσης πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, όπως τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους. Έχουν επίσης το δικαίωμα διόρθωσης, ακύρωσης και διαγραφής των δεδομένων τους, σύμφωνα με το Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα άτομα επαφής που έχουν οριστεί από τους διοργανωτές.  

  Χρήση των Παραγόμενων Βίντεο

 • Τα βίντεο που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης θα αξιοποιηθούν στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί ο ΘΟΚ και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούν άλλοι φορείς και συνεργάτες των οργανισμών που υλοποιούν τη δράση.   Πιθανόν, τα βίντεο να αξιοποιηθούν και από τηλεοπτικούς σταθμούς ή/και με άλλα μέσα που δύναται να αξιοποιήσουν οι διοργανωτές. 
 • Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και στον ΘΟΚ τα δικαιώματα αναπαραγωγής και δημοσίευσης του βίντεο που υποβλήθηκε για τη Δράση με κάθε τρόπο και σε όλα τα μέσα. Η Επίτροπος διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να αναπαράγει και να δημοσιεύει αυτά τα Βίντεο.

Διακρίσεις

 • Για σκοπούς ενίσχυσης των κινήτρων για συμμετοχή στη Δράση, θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό Επιτροπή [1], η οποία θα απονείμει στη βάση κριτηρίων  διακρίσεις στους συντελεστές των έξι από τα παραγόμενα βίντεο.  Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν γίνεται δεκτή καμία καταγγελία ή προσφυγή.
 • Θα απονεμηθούν διακρίσεις μέχρι: Τρία Βίντεο για συμμετοχές Γυμνασίου και Τρία Βίντεο για συμμετοχές Λυκείου/Τεχνικών Σχολών.
 • Τα Βίντεο που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν σε ειδική τελετή, όπου και θα δοθεί και η διάκριση, με κάλυψη στον ηλεκτρονικό τύπο.
 • Οι συμμετέχοντες θα κληθούν ως μέρος της επιβράβευσης να συμμετέχουν σε δράση που θα διοργανωθεί με επαγγελματίες ηθοποιούς, σκηνοθέτες ή άλλους επαγγελματίες σχετικούς με το θέμα (τύπου εργαστηρίου, συζήτησης, ή άλλου που θα καθοριστεί αργότερα)

 

1. Σε περίπτωση απονομής διάκρισης σε μορφή τύπου ηλεκτρονικής συσκευής/άλλου δώρου, αυτά θα είναι προσωπικά και δεν θα ανταλλάσσονται ούτε θα δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

2. Οι δημιουργοί/συντελεστές των έξι βίντεο που θα διακριθούν θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου στις ιστοσελίδες των Διοργανωτών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ανακοίνωση των νικητών εντός της πιο πάνω προθεσμίας οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν νέα ημερομηνία με σχετική ανακοίνωσή τους.

3. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ακυρώσουν τη Δράση.

4. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των διοργανωτών, αυτοί δύνανται και δικαιούνται να διακόψουν προσωρινά ή να ματαιώσουν τη Δράση.

5. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Δράση μπορεί να διακοπεί προσωρινά ή και να ματαιωθεί οριστικά, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων ή λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

6. Ο ΘΟΚ και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού  δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου που θα αντιστοιχεί στη διάκριση ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση του.

7. Η συμμετοχή στη Δράση διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτών ΘΟΚ και Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

 

 


[1]. Τα μέλη της Επιτροπής θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.