ΘΥΜΕΛΗ Συν | Πληροφορίες και Έντυπα

17 Μαρτίου 2021

Πρόγραμμα Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων στήριξης του Πολιτισμού που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2021 - Αρ. Απόφασης 141/2021

Το πρόγραμμα προσφέρει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση σε επαγγελματικούς θεατρικούς φορείς θεατρικών παραστάσεων με έδρα την Κύπρο, που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας COVID 19 και των ευρύτερων συνθηκών που καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω στήριξη του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα αναγνωρίζει πως το θέατρο, υποφέρει ιδιαίτερα διότι έχει ως αναγκαίο συστατικό τη συνάθροιση και τη φυσική παρουσία.  Η επιδότηση προσφέρεται ως κίνητρο για την υλοποίηση εγχώριων επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών, την εργοδότηση ανθρώπων του θεάτρου και την προσφορά θεατρικών παραστάσεων στο κοινό.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι Θεατρικοί Φορείς που δραστηριοποιούνται με θεατρική παραγωγή, αποκλειστικά με επαγγελματίες συντελεστές, για παραστάσεις κανονικής διάρκειας, οποιουδήποτε ρεπερτορίου (περιλαμβανομένου παιδικού/εφηβικού) σε δυνητικό κοινό όχι κάτω των πενήντα θεατών ανά παράσταση.  Εξαιρούνται τα θεατρικά αναλόγια, οι σκηνοθετημένες αναγνώσεις, οι διαδικτυακές προβολές προηγούμενα οπτικογραφημένων παραγωγών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά τη συμπλήρωση όλων των παραστάσεων μιας παραγωγής για τις οποίες θα αιτηθεί ο Φορέας.


Σχετικά έγγραφα