Αμφιθέατρο Μακαρίου ΙΙΙ (Σχολής Τυφλών), Λευκωσία

28ης Οκτωβρίου
Ακρόπολη, Λευκωσία
Κύπρος

Parent: ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Telephone: 22-314507