Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ

Οδός Κάμπου, 29
Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

Parent: ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Telephone: 22-480300