Θέατρο ΘΟΚ • Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης

Λευκωσία, Κύπρος

Parent: ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ