ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ

Σπουδές: Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής, Ειδικότητα Ηλεκτρολόγος (1993-1996).

Ως Φωτιστής συνεργάστηκε με το Θεατρικό Σχήμα Σταγόνες Ζωής στο έργο «Ο Επιστάτης» και με τον Γιώργο Κουκουμά στο έργο «No Smoking» στο ΘΟΚ, κ.ά. Επίσης δούλεψε σε διάφορες συναυλίες με την εταιρία Franksound ως τεχνικός και ως φωτιστής.