ΘΥΜΕΛΗ
Πληροφορίες για παραγωγές και παραστάσεις μετά από ενημέρωση των Φορέων
ΘΥΜΕΛΗ Συν
Πληροφορίες και Έντυπα
Θεατρικό Καταφύγιο
Προηγούμενες δράσεις
.
34o Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου | Πρόγραμμα Παραστάσεων
Μικρές Μουσικές Ιστορίες

32οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου

15 Μαρτίου - 15 Απριλίου 2021

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) οργανώνουν τους 32ους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου στο διάστημα από 15 Μαρτίου 2021 - 15 Απριλίου 2021.

Δείτε πιο κάτω στα Σχετικά Έγγραφα, τη Προκήρυξη και τη Δήλωση Συμμετοχής που καλούνται τα ενδιαφερόμενα σχολεία να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να αποστείλουν μέχρι τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 στο nmourouzi@thoc.org.cy


Σχετικά έγγραφα