ΘΥΜΕΛΗ
Πληροφορίες για παραγωγές και παραστάσεις μετά από ενημέρωση των Φορέων
ΘΥΜΕΛΗ Συν
Πληροφορίες και Έντυπα
Θεατρικό Καταφύγιο
Προηγούμενες δράσεις
.
Μικρές Μουσικές Ιστορίες

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το θέατρο και όλοι οι τομείς του πολιτισμού δεν μπορούν να μένουν αμέτοχα στις δύσκολες συγκυρίες που περνά η κοινωνία. Ο ΘΟΚ έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της εποχής, προσαρμόζοντας τις υφιστάμενες αλλά και αποφασίζοντας νέες δραστηριότητες, ώστε να παρεμβαίνει δημιουργικά στα κοινωνικά δρώμενα.

Νέες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες παρέχονται δωρεάν ή με πολύ μικρή χρέωση, ώστε αντί να ατονήσει το ενδιαφέρον του κοινού για το θέατρο σε καιρούς κρίσης, να ενισχυθεί. Αυτό προκύπτει με την κατά το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και της πείρας ατόμων που ασχολούνται με τη θεατρική πράξη. Εμπλέκονται επίσης κοινά διάφορων ηλικιών, ενδιαφερόντων και ειδικοτήτων, δάσκαλοι, μητέρες, παιδιά, έφηβοι, άτομα με σοβαρή οπτική δυσχέρεια.

Τούτος ο νέος ζωντανός διάλογος αποβαίνει προς όφελος τόσο του ίδιου του θεάτρου όσο και της κοινωνίας ευρύτερα, για την οποία η τέχνη του θεάτρου συνιστά αναγκαιότητα για τους πολλούς και όχι πολυτέλεια για τους λίγους.

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα:
Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ, τηλ: 22864320-1


Σχετικά Νέα

Σπάνια ευκαιρία για συμμετοχή σε Εργαστήρι χορού για Ηθοποιούς και σπουδαστές δραματικών σχολών με το Φώτη Νικολάου!

22 Ιανουαρίου 2019

Πως το σώμα αντιστέκεται στη βαρύτητα, πως αφήνεται στη βαρύτητα.
Πως το σώμα συνομιλεί, έρχεται σε επαφή με το πάτωμα χωρίς να συγκρούεται αλλά αναπτύσσουν μία φιλική, σχεδόν τρυφερή σχέση!
Πως…