ΘΥΜΕΛΗ
Πληροφορίες για παραγωγές και παραστάσεις μετά από ενημέρωση των Φορέων
ΘΥΜΕΛΗ Συν
Πληροφορίες και Έντυπα
Θεατρικό Καταφύγιο
Προηγούμενες δράσεις
.
Μικρές Μουσικές Ιστορίες

Επιχορήγηση Θεατρικής Δημιουργίας: Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ

Ενιαίο σχέδιο χορηγιών που αφορά όλους τους επαγγελματικούς Θεατρικούς Φορείς και Ομάδες. Κρίνει τη θεατρική παραγωγή στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων αντιμετωπίζοντας ισότιμα και δίκαια τους δημιουργούς. Μεταξύ άλλων σημαντικών, το Σχέδιο αυτό δίνει έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην οργάνωση, προσφέρει στήριξη και κίνητρα στους Φορείς/Ομάδες προκειμένου να προσφέρουν θεατρική δημιουργία και μέσω αυτής ανάπτυξη της τέχνης του θεάτρου στην Κύπρο, επιβραβεύοντας μεταξύ άλλων τη σύμπραξη, την ικανότητα προσέλκυσης κοινού, την αποκέντρωση, τον επαγγελματισμό κ.ά. 

 

ΘΥΜΕΛΗ 2021

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ σε συνεδρία του στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ενέκρινε εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης για προσαρμογή σημείων του ΘΥΜΕΛΗ ώστε το ΘΥΜΕΛΗ 2021 να ανακοινωθεί άμεσα, με βελτιώσεις αλλά όσο το δυνατό μικρότερες αλλαγές ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε δυσκολία στη διαδικασία προετοιμασίας αιτήσεων των θιάσων.  Οι  αλλαγές υιοθετούνται λόγω των συνθηκών και των πρότερων εμπειριών και αφορούν τα εξής σημεία:

  • Το κριτήριο 2 αλλάζει βαρύτητα από 27% σε 30%
  • Το κριτήριο 3 αλλάζει βαρύτητα από 10% σε 5%
  • Εντάσσεται νέο κριτήριο μοριοδότησης πρότασης με 2% για τις προτάσεις που δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία στα κριτήρια 4,5,6
  • Νέος όρος COVID 19/πανδημία, για επιφύλαξη αποφάσεων Δ.Σ.
  • Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 11.10.2020 στις 11μ.μ.

Αναλυτικότερα οι αλλαγές:

Α. Διαφοροποίηση του κινήτρου για τους ηθοποιούς (κριτήριο αρ. 3), εφόσον παρατηρήθηκε πως είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια, σε σημείο που να επηρεάζει καθοριστικά όλα τα άλλα και την κατάταξη.

Το κριτήριο ως έχει τώρα και πώς μεταβάλλεται

Αριθμός απασχολούμενων ηθοποιών*:

1 ►2% ----> 1%

2 ►3% ----> 1.5%

3 ►4% ----> 2%

4 ►5% ----> 2.5%

5 ►6% ----> 3%

6 ►7% ----> 3.5%

7 ►8% ----> 4%

8 ►9% ----> 4.5%

9 και άνω►10% ----> 5%

Β. Ποσοστό 3% προστίθεται στο κριτήριο 3, Συμβολή στη Θεατρική ανάπτυξη, ώστε να αντανακλά τη σημασία που αποδίδεται στην ποιότητα της πρότασης που υποβάλλεται και τη βαρύτητα που πρέπει να έχει στη διαμόρφωση των βαθμολογιών.  Ενδεχομένως θα βοηθήσει και τις αιτήσεις τυχόν ιδιαίτερα εξεχουσών προτάσεων θιάσων που δεν έχουν πρότερο βίο.

Γ. Ποσοστό 2% σε προτάσεις ομάδων που δεν μπορούν να λάβουν βαθμολογία στα κριτήρια 4,5,6. Με στόχο τη μοριοδότηση θεατρικών ομάδων που δεν συγκεντρώνουν βαθμολογίες από τα κριτήρια που αφορούν προσέλκυση θεατών, έτη υπηρεσίας, περιοδείες.

Δ. Εντάσσεται όρος πανδημίας ως εξής:

COVID 19/ πανδημία: Σε περίπτωση ακύρωσης παραγωγών ή άλλης ανατροπής προγραμματισμού παραγωγών λόγω μέτρων πανδημίας ή άλλης έκτακτης ανάγκης που επιβάλλεται από το κράτος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ επιφυλάσσεται να εξετάσει τις συνθήκες και με βάση τις οδηγίες, τα πρωτόκολλα και τους νόμους, να μεταβάλει όρους και προϋποθέσεις από το Σχέδιο για το καλώς νοούμενο συμφέρον της ανάπτυξης του θεάτρου στην Κύπρο και με γνώμονα τη δημόσια υγεία.

Ε. Παράταση υποβολής προθεσμίας:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται ως την Κυριακή 11.10.2020 στις 11μ.μ. προκειμένου να δοθεί ευκαιρία στους Φορείς να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και με το φόρτο που προκύπτει λόγω της μεταφοράς παραγωγών που είχαν αναβληθεί την άνοιξη στο φθινόπωρο και της ιδιαιτερότητας αυτής της εποχής που απαιτεί επανειλημμένες προσαρμογές λόγω του Covid και των επιπτώσεων του.

Οι Φορείς καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα ειδικά έντυπα που ακολουθούν μέχρι την Κυριακή 11.10.20 στις 11 μ.μ. με ιδιόχειρη παράδοση στο Θυρωρείο ΘΟΚ (και υπογραφή του σχετικού εντύπου παραλαβής) ή ηλεκτρονικά στο thymele@thoc.org.cy με αποδεικτικό την ώρα αποστολής που φαίνεται στην αποστολή. Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις.

 


Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην Τ.Θ. 24658, 1302 Λευκωσία, είτε να παραδίδονται ιδιοχείρως στα γραφεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Γρηγόρη Αυξεντίου 9, 1096 Λευκωσία, ή, νοουμένου ότι είναι δακτυλογραφημένες και υπογραμμένες, να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο thymele@thoc.org.cy.
 
Όπως επισημαίνεται και στο Έντυπο Όρων και Κριτηρίων του Σχεδίου, τα ποσά που αναφέρονται σε αυτό υπόκεινται στην έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσα από τον προϋπολογισμό του ΘΟΚ. Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής του κονδυλίου, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα επανακαθορισμού του αριθμού των προτάσεων που θα επιχορηγήσει ή/και του ύψους των ποσών που θα κατανείμει.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τα σχετικά έγγραφα και για διευκρινίσεις  μπορούν να επικοινωνούν με τo Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ, τηλ. 22864320-1 ή ηλεκτρονικά στο thymele@thoc.org.cy.


Σχετικά Νέα

ΘΥΜΕΛΗ2022 | Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 02 Οκτωβρίου 2021

10 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΥΜΕΛΗ 2022

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ σε συνεδρία του στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την ανακοίνωση του ΘΥΜΕΛΗ για το Α’ εξάμηνο του 2022 χωρίς αλλαγές.

Η προθεσμία υποβολής…

Σημαντική Ανακοίνωση για ΘΥΜΕΛΗ2020 και ΘΥΜΕΛΗ2021 με αφορμή τα μέτρα κατά της πανδημίας

16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ:

Έχοντας συγκεντρώσει την πληροφόρηση για το πώς επηρεάστηκαν οι επιχορηγούμενοι θίασοι από τα τελευταία μέτρα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΥΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ Εξάμηνο 2021

11 Νοεμβρίου 2020

Αποτελέσματα ΘΥΜΕΛΗ2021 | Α΄Εξάμηνο

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανακοινώνει τις χορηγίες ΘΥΜΕΛΗ για επαγγελματικές θεατρικές παραγωγές στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Για το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ,…

ΘΥΜΕΛΗ2021 | Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων και Προσαρμογές

15 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΥΜΕΛΗ 2021

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ σε συνεδρία του στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ενέκρινε εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης για προσαρμογή σημείων του ΘΥΜΕΛΗ ώστε το ΘΥΜΕΛΗ 2021 να…

ΘΥΜΕΛΗ 2020 | Αποτελέσματα για Β΄ Εξάμηνο 2020

11 Ιουνίου 2020

Αποτελέσματα ΘΥΜΕΛΗ2020 | Β΄ Εξάμηνο

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανακοινώνει τις χορηγίες ΘΥΜΕΛΗ για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 για επαγγελματικές θεατρικές παραγωγές με υλοποίηση μέχρι το…