ΘΥΜΕΛΗ
Πληροφορίες για παραγωγές και παραστάσεις μετά από ενημέρωση των Φορέων
ΘΥΜΕΛΗ Συν
Πληροφορίες και Έντυπα
Θεατρικό Καταφύγιο
Προηγούμενες δράσεις
.
Μικρές Μουσικές Ιστορίες

Ερασιτεχνικό Θέατρο

O Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του ερασιτεχνικού θεάτρου, ως μιας από τις πηγαίες και αυθόρμητες μορφές θεατρικής έκφρασης. Οι εκάστοτε πρωτοβουλίες και προσπάθειες διάφορων ερασιτεχνικών ομάδων στηρίζονται από την κοινωνία, αφού  εμπλουτίζουν το εγχώριο καλλιτεχνικό ρεπερτόριο του τόπου, συχνά με αξιόλογες αισθητικά παραστάσεις.

Ο ΘΟΚ προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε σχήματα που αποδεδειγμένα έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο του ερασιτεχνικού θεάτρου:

α. Εγγραφή στον κατάλογο ερασιτεχνικών σχημάτων του ΘΟΚ και αποστολή πληροφοριών για ό,τι αφορά το ερασιτεχνικό θέατρο. Για την εγγραφή χρειάζεται να αποσταλούν στο nmourouzi@thoc.org.cy: Εκπρόσωπος σχήματος, Στοιχεία Επικοινωνίας, Αποδεικτικά θεατρικής δραστηριότητας (π.χ. πρόγραμμα, αφίσα)

β. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου και αριθμού προσκλήσεων για τις παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του ΘΟΚ.

γ. Διοργάνωση κάθε χρόνο, το φθινόπωρο, του Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος ερασιτεχνικά σχήματα από όλη την Κύπρο με παραστάσεις σε χώρο της επιλογής τους.

δ. Παροχή πληροφοριών για ποικίλα θέματα σχετικά με το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

ε. Βοήθεια στην εξεύρεση θεατρικών κειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με θεατρικά κείμενα μπορούν τα σχήματα να επικοινωνούν με τη Θεατρολόγο του ΘΟΚ στο 22864306 ή στο dramaturg@thoc.org.cy

στ. Στοιχεία επικοινωνίας άλλων ερασιτεχνικών σχημάτων με έδρα την Κύπρο και την Ελλάδα για ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών.

ζ. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.


Σχετικά έγγραφα

Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

1981-2007 Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

21ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

22ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

23ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

24ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

25ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

26ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

28ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

29ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων