ΘΥΜΕΛΗ
Πληροφορίες για παραγωγές και παραστάσεις μετά από ενημέρωση των Φορέων
50 χρόνια θέατρο
Βίντεο-αφιερώματα στα 50 χρόνια του ΘΟΚ

Θεατρική Ανάπτυξη

Το 1979, οκτώ χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο ΘΟΚ πρόσθεσε στη δομή του τον Αναπτυξιακό Τομέα, ο οποίος έκτοτε ασχολείται με μέτρα και προγράμματα που ευρύνουν και προωθούν τη θεατρική δραστηριότητα στην Κύπρο, σε συνεργασία με άλλους φορείς και κοινωνικές ομάδες.

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Τομέα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 • Θέατρο στα σχολεία  – διοργάνωση των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου, καθώς και εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς.
 • Ερασιτεχνικό θέατρο – διοργάνωση του Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
 • Διεθνείς συνεργασίες:
  • Προγράμματα για Νέους.
  • Συμμετοχή στο International Theatre Youth Forum.
  • Εκπροσώπηση ΕΤC στο παγκόσμιο συνέδριο ΙDEΑ.
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα έρευνας κοινού της Συνόδου των Θεάτρων της Ευρώπης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Κοινού του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Βερολίνου.
 • Συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ομάδες για προώθηση δράσεων ανάπτυξης του θεάτρου (βλ. θεατρικό καταφύγιο).
 • Οικονομική στήριξη οργανωμένων συνόλων που έχουν ανάμεσα στους στόχους τους τη θεατρική ανάπτυξη (Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου κ.ά.).
 • Παροχή πληροφοριών παντός είδους για το θέατρο σε υποψήφιους φοιτητές, γονείς, επαγγελματίες, οργανισμούς που ενδιαφέρονται για το θέατρο στην Κύπρο, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανωμένα σύνολα κ.ά.