ΘΥΜΕΛΗ
Πληροφορίες για παραγωγές και παραστάσεις μετά από ενημέρωση των Φορέων
50 χρόνια θέατρο
Βίντεο-αφιερώματα στα 50 χρόνια του ΘΟΚ

Θεατρική γραφή

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου έχει εντάξει στις δραστηριότητές του σειρά προγραμμάτων, με στόχο τη διερεύνηση του θεατρικού πεδίου, την καλλιέργεια νέων προσανατολισμών και σύγχρονων προσεγγίσεων στους τρόπους αναζήτησης και έρευνας της θεατρικής συγγραφής, με κυριότερα από αυτά τα προγράμματα PLAY και PLAY ON! σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, την ενεργή συμμετοχή του στα προγράμματα Young Europe 1 & 2 και την αγαστή συνεργασία του με την Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου. Παράλληλα προωθεί το ανέβασμα θεατρικών έργων Κύπριων συγγραφέων, παρέχοντας πρόσθετα οικονομικά κίνητρα τόσο στους επιχορηγούμενους θιάσους που εντάσσουν έργα Κυπρίων στο ρεπερτόριό τους όσο και στον ίδιο το συγγραφέα του έργου που ανεβάζεται (βλ. Επιχορήγηση θεατρικής δημιουργίας).