Cyprus Theatre Organisation

09.7.2018

Προκήρυξη του 31ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2018

Θεατρική Ανάπτυξη / Ερασιτεχνικό θέατρο

 

 1. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προκηρύσσει το 31ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2018.

   

 2. Στόχος η προώθηση και η περαιτέρω στήριξη του θεσμού του Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Κύπρο μέσα από την ανανέωση του θεσμού που μπαίνει στη δεύτερη τριακονταετία του.

   

  Όροι:

   

 3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ερασιτεχνικές ομάδες με έδρα την Κύπρο που έχουν ανεβάσει τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεατρικές παραγωγές κατά την τελευταία πενταετία περιλαμβανομένης της χρονιάς που διανύουμε, πλην της παραγωγής που αιτείται να παρουσιάσει η ομάδα στο φετινό φεστιβάλ.

  Ομάδες που δεν πληρούν τον πιο πάνω όρο, μπορούν να αιτηθούν εξαίρεσης, καλώντας τους διοργανωτές να παρακολουθήσουν δοκιμή μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου και να εγκρίνουν την ένταξη της παράστασης στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

   

 4. Χρόνος διεξαγωγής παραστάσεων: 15 Οκτωβρίου-19 Νοεμβρίου 2018.  Όλες οι θεατρικές ομάδες για να συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ, θα πρέπει να είναι έτοιμες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, από την 15η Οκτωβρίου 2018.

   

 5. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί που θα λαμβάνουν μέρος στις ομάδες θα πρέπει να είναι ενήλικες, 18 ετών και άνω.  Συμμετοχή ανηλίκων ατόμων κάτω των 17 λόγω συγκεκριμένων απαιτήσεων του έργου θα πρέπει να γίνεται κατ’ εξαίρεση, μόνο αν επιβάλλεται από το κείμενο, και μόνο με γραπτή έγκριση του ΘΟΚ.

   

 6. Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ οποιοδήποτε έργο περιλαμβανομένου και παιδικού.  Το έργο θα πρέπει να είναι κανονικής διάρκειας (70’-105’ συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος) και όχι κάτω των 55’ μη συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος. 

   

 7. Κάθε ομάδα μπορεί να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ με μια μόνο παράσταση.

   

 8. Ομάδες που παρουσιάζουν πρωτότυπα κείμενα ή πρωτοεμφανιζόμενες διασκευές κειμένων, θα πρέπει να υποβάλλουν τα κείμενα προς έγκριση μαζί με την αίτησή τους. 

   

 9. Το Διαγωνιστικό Μέρος της Τελικής Φάσης του Φεστιβάλ καταργείται.

   

 10. Η τριμελής Κριτική Επιτροπή καταργείται και αντικαθίσταται από Καλλιτεχνική Επιτροπή Φεστιβάλ η οποία διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ και η οποία:

  α)      θα αποτελείται από ανθρώπους του θεάτρου που θα είναι σε θέση να δώσουν πρακτικές συμβουλές στα σχήματα κατά την προετοιμασία των παραστάσεων

  (β)     θα έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των καινούριων κειμένων και της κρίσης κατά πόσο θα ενταχθούν ή όχι στο φεστιβάλ, σε συνεργασία με τους θεατρολόγους του ΘΟΚ

  (γ)     θα μπορεί να παρέχει πρακτικές συμβουλές σε σχήματα που το επιθυμούν, παρακολουθώντας δοκιμές τους σε χρόνο που θα καθορίζεται από κοινού.

  (δ)     θα απονείμει τιμητικές διακρίσεις για τις καλύτερες παραστάσεις του Φεστιβάλ

  (ε)     θα μπορεί να αποφασίσει την απονομή περιορισμένου αριθμού ειδικών βραβείων π.χ. ερμηνείας ανδρικού ή γυναικείου ρόλου (πρώτου ή άλλου)

  (στ)   θα επιλέγει και θα εισηγείται προς το Δ.Σ. του ΘΟΚ τρεις παραστάσεις για φιλοξενία σε χώρο του ΘΟΚ, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι αμιγώς ερασιτεχνική (χωρίς συμμετοχή επαγγελματιών συντελεστών).  Δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτές παραστάσεις σχημάτων που παρουσιάστηκαν μέσα από το Φεστιβάλ την προηγούμενη χρονιά στις Σκηνές του ΘΟΚ, ώστε να δίνεται αυτή η ευκαιρία και σε άλλα σχήματα.  Θα μπορούν όμως να συμπεριλαμβάνονται στις διακρίσεις, παραστάσεις που διακρίθηκαν και την προηγούμενη χρονιά ή και επιλέγηκαν για φιλοξενία στις Σκηνές του ΘΟΚ.

   

 11. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα πάρουν οικονομική ενίσχυση €600.  Το ποσό δύναται να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων και το διαθέσιμο κονδύλι. 

   

 12. Σε όλες τις ομάδες θα απονεμηθεί Δίπλωμα Συμμετοχής.

   

 13. Οι ομάδες που θα συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ και θα τύχουν της επιχορήγησης του ΘΟΚ, θα έχουν οι ίδιες την ευθύνη για τη διοργάνωση της παράστασης και τις εισπράξεις, αλλά και για την εξασφάλιση τυχόν πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων που προκύπτουν.  Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Οργανισμός επ’ αυτών.  Ως αποδεικτικό έγγραφο ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την εξασφάλιση των πιο πάνω, θα απαιτείται ενυπόγραφη βεβαίωση από τον υπεύθυνο της ομάδας.

   

 14. Οι ομάδες που δεν θα ανεβάσουν/παρουσιάσουν την παράστασή τους στο πλαίσιο του προγράμματος του Φεστιβάλ για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση.

   

 15. Δε θα γίνονται δεκτές συμμετοχές από ομάδες που ανεβάζουν το ίδιο έργο με τον ίδιο σκηνοθέτη.  Σε τέτοια περίπτωση θα αποκλείονται και οι δύο ομάδες.  Αναμένεται από τους σκηνοθέτες να μην σκηνοθετούν περισσότερα από 3 διαφορετικά έργα. (Είναι ευθύνη των ομάδων να θέτουν τον όρο στο σκηνοθέτη τους).

   

 16. Οι ομάδες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που ακολουθεί και να το αποστείλουν ηλεκτρονικώς στο nmourouzi@thoc.org.cy μέχρι τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018.

   

 17. Οι Ερασιτεχνικές Ομάδες θα μπορούν να χρησιμοποιούν, αν το επιθυμούν, τις βοηθητικές υπηρεσίες επαγγελματιών του Θεάτρου στο ανέβασμα του έργου τους.  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή επαγγελματιών ηθοποιών στις παραστάσεις, εκτός αν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων γραπτή άδεια για εξαιρετικά ειδικούς λόγους.

   

 18. Την έναρξη του Φεστιβάλ θα κληθεί να κηρύξει ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

   

 19. Λεπτομέρειες για τη λήξη του Φεστιβάλ θα ανακοινωθούν αργότερα.

   

 20. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα πρέπει να αναφέρουν το διοργανωτή ή / και χορηγό στα έντυπα της παράστασής τους με τρόπο που θα υποδειχθεί από το ΘΟΚ.

   

 21. Η παρούσα υπόκειται σε αλλαγές.

   

 22. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ σημαίνει και αποδοχή των όρων της διοργάνωσης και των αποφάσεων της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ.