Cyprus Theatre Organisation

20.6.2017

Προκήρυξη του 30ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2017

Θεατρική Ανάπτυξη / Ερασιτεχνικό θέατρο

Όροι:

 1. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προκηρύσσει το 30ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2017.
 2. Στόχος η προώθηση και η περαιτέρω στήριξη του θεσμού του Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Κύπρο.
 3. Χρόνος: 09 Οκτωβρίου-19 Νοεμβρίου 2017. Όλες οι θεατρικές ομάδες για να συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ, θα πρέπει να είναι έτοιμες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, από την 9η Οκτωβρίου 2017.
 4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ερασιτεχνικές ομάδες που έχουν ανεβάσει τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεατρικές παραγωγές κατά την τελευταία πενταετία περιλαμβανομένης της χρονιάς που διανύουμε, πλην της παραγωγής που αιτείται να παρουσιάσει η ομάδα στο φετινό φεστιβάλ.
 5. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί που θα λαμβάνουν μέρος στις ομάδες θα πρέπει να είναι ενήλικες, 18 ετών και άνω. Συμμετοχή ανηλίκων ατόμων κάτω των 17 λόγω συγκεκριμένων απαιτήσεων του έργου θα πρέπει να γίνεται κατ’ εξαίρεση, μόνο αν επιβάλλεται από το κείμενο, και μόνο με γραπτή έγκριση του ΘΟΚ.
 6. Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ οποιοδήποτε έργο περιλαμβανομένου και παιδικού. Το έργο θα πρέπει να είναι κανονικής διάρκειας (70’ – 105’ συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος) και όχι κάτω των 55’ μη συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος. 
 7. Κάθε ομάδα μπορεί να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ με μια μόνο παράσταση.
 8. Η τριμελής Κριτική Επιτροπή
  α) θα αποτελείται από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών (τα ονόματα των μελών της επιτροπής θα ανακοινωθούν αργότερα
  β) θα δώσει τιμητικές διακρίσεις για τις καλύτερες παραστάσεις του Φεστιβάλ
  γ) θα μπορεί να δώσει περιορισμένο αριθμό βραβείων π.χ. ερμηνείας ανδρικού και γυναικείου ρόλου (πρώτου ή άλλου)
 9. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα πάρουν οικονομική ενίσχυση τουλάχιστον €500. Το ποσό δύναται να αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων και το διαθέσιμο κονδύλι. Στις ομάδες θα απονεμηθεί Δίπλωμα Συμμετοχής.
 10. Οι ομάδες που θα συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ και θα τύχουν της επιχορήγησης του ΘΟΚ, θα έχουν οι ίδιες την ευθύνη για τη διοργάνωση της παράστασης και τις εισπράξεις, αλλά και για την εξασφάλιση τυχόν πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων που προκύπτουν. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Οργανισμός επ’ αυτών. Ως αποδεικτικό έγγραφο ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την εξασφάλιση των πιο πάνω, θα γίνεται δεκτή και ενυπόγραφη βεβαίωση από τον υπεύθυνο της ομάδας.
 11. Οι ομάδες που δεν θα ανεβάσουν/παρουσιάσουν την παράστασή τους στο πλαίσιο του προγράμματος του Φεστιβάλ για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση.
 12. Δε θα γίνονται δεκτές συμμετοχές από ομάδες που ανεβάζουν το ίδιο έργο με τον ίδιο σκηνοθέτη.  Σε τέτοια περίπτωση θα αποκλείονται και οι δύο ομάδες. Αναμένεται από τους σκηνοθέτες να μην σκηνοθετούν περισσότερα από 3 διαφορετικά έργα. (Είναι ευθύνη των ομάδων να θέτουν τον όρο στο σκηνοθέτη τους).
 13. Οι ομάδες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που βρίσκεται στα "Σχετικά έγγραφα" πιο κάτω και να το αποστείλουν ηλεκτρονικώς στο nmourouzi@thoc.org.cy μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.
 14. Οι Ερασιτεχνικές Ομάδες θα μπορούν να χρησιμοποιούν, αν το επιθυμούν, τις βοηθητικές υπηρεσίες επαγγελματιών του Θεάτρου στο ανέβασμα του έργου τους. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή επαγγελματιών ηθοποιών στις παραστάσεις, εκτός αν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων γραπτή άδεια για εξαιρετικά ειδικούς λόγους.
 15. Την έναρξη του Φεστιβάλ θα κληθεί να κηρύξει ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.
 16. Λεπτομέρειες για τη λήξη του Φεστιβάλ θα ανακοινωθούν αργότερα.
 17. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα πρέπει να αναφέρουν το διοργανωτή ή/και χορηγό στα έντυπα της παράστασής τους με τρόπο που θα υποδειχθεί από το ΘΟΚ.
 18. Η παρούσα υπόκειται σε αλλαγές.
 19. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ σημαίνει και αποδοχή των όρων της διοργάνωσης και των αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής.