Cyprus Theatre Organisation

16.12.2015

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΘΥΜΕΛΗ 2016

Θεατρική Ανάπτυξη / Επιχορηγήσεις - ΘΥΜΕΛΗ / Αρχείο Νέων

Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ (2016), υποβλήθηκαν 83 αιτήσεις από 35 φορείς ή άτομα. Εξ αυτών, μία κρίθηκε άκυρη ενώ άλλες τρεις δεν πληρούσαν τα κριτήρια του Σχεδίου.  Οι 79 έγκυρες αιτήσεις εξετάστηκαν όλες από την Επιτροπή Ανάπτυξης του Δ.Σ. και η τελική βαθμολόγηση επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη συνεδρία του της 8ης Δεκεμβρίου 2015 (866 – 26/2015).

Ο αυξημένος αριθμός των αιτήσεων και το είδος των προτάσεων που υποβλήθηκαν, υποδεικνύουν ότι το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ αποτελεί το πρώτο, σταθερό βήμα στην κατεύθυνση της πιο ισότιμης αντιμετώπισης των σχημάτων, της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των προτάσεων και του εκσυγχρονισμού στην αντιμετώπιση του θέματος των επιχορηγήσεων τόσο από τους θεσμικούς όσο και τους ιδιωτικούς φορείς.  Τα αποτελέσματα μαρτυρούν ότι έχει αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των φορέων και αναπτύσσεται υγιής συναγωνισμός, με γνώμονα πάντα το καλό θέατρο.

Το Δ.Σ. του ΘΟΚ μετά την πρώτη εφαρμογή του νέου προγράμματος χορηγιών προτίθεται να επαναξιολογήσει το ΘΥΜΕΛΗ, έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες των σχημάτων και κρατώντας ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας με αυτά, ώστε τον επόμενο χρόνο (2017) το ΘΥΜΕΛΗ να καταστεί ακόμη πιο λειτουργικό, ανταγωνιστικό και δίκαιο Σχέδιο για όλα τα σχήματα.

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου χαιρετίζει απόφαση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠ να μεταφέρουν στον Οργανισμό το ποσό των €100,000 που θα διέθεταν για στήριξη της θεατρικής παραγωγής στο 2016, επιτρέποντας έτσι τη χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού παραγωγών από 40 όπως είχε αρχικά εξαγγελθεί μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ.

Το ποσό αυτό, θα διατεθεί με βάση την κατάταξη των σχημάτων στο ΘΥΜΕΛΗ μετά την 40η θέση, σύμφωνα με την τελική βαθμολόγηση, χωρίς να ληφθεί υπόψη η πρόνοια που περιγράφεται στη πρώτη παράγραφο της ενότητας ΣΤ [Μετρήσιμα Κριτήρια / Μέθοδος Αξιολόγησης] του Εντύπου Θ.1 του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ, και με δεδομένο ότι δεν επηρεάζονται οι 40 πρώτες παραγωγές στην κατάταξη.

Για σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες και τα ποσά που θα διατεθούν κατά το 2016 στα Θεατρικά Σχήματα.  Τα ποσά θα εκταμιευθούν νοουμένου ότι οι παραγωγές θα υλοποιηθούν ως υποβλήθηκαν στις αιτήσεις που εγκρίθηκαν.  Σημειώνεται επίσης ότι η επιχορήγηση κυπριακού έργου θα εκταμιευθεί νοουμένου ότι εξασφαλίζεται βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 16/25 από την ΕΑΠ, σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια του Σχεδίου.
 

Α/Α

 

Φορέας

Παραγωγή

Επιχορήγηση

Κυπριακό

Συγγραφέας

Σύνολο

1

88,50%

Σατιρικό Θέατρο

26: Σαν να’ ταν χτες

45,000

4,000

1,200

 

2

86,00%

Σατιρικό Θέατρο

25: Η Φλαντρώ

45,000

 

 

 

3

84,00%

Σατιρικό Θέατρο

24: Εμείς οι νέοι

23,000

 

 

 

4

83,75%

ΕΘΑΛ

76: Ο φαρμακοποιός και ο χωριάτης

45,000

4,000

1,200

 

5

83,00%

Σατιρικό Θέατρο

29: Αυλαία και πάμε

45,000

 

 

 

6

80,75%

ΕΘΑΛ

75: Η εξαίρεση και ο κανόνας

45,000

 

 

 

7

80,00%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

46: Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται

36,148

 

 

 

8

79,75%

ΕΘΑΛ

73: Θεσμοφοριάζουσες

45,000

 

 

 

9

79,25%

Θέατρο ΣΚΑΛΑ

59: Πηνελόπη

45,000

 

 

 

10

79,25%

Θέατρο ΣΚΑΛΑ

60: La Nonna

45,000

 

 

 

11

79,25%

Θέατρο ΣΚΑΛΑ

61: Πλούτος

45,000

 

 

 

12

79,20%

Θέατρο ΕΝΑ

54: Killer Joe

45,000

 

 

 

13

79,00%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

49: Made in Cyprus

30,262

4,000

1,200

 

14

78,50%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

48: Η αρχή του Αρχιμήδη

26,006

 

 

 

15

78,70%

Θέατρο ΕΝΑ

56: Έρχομαι για λίγο φως

45,000

4,000

1,200

 

16

78,70%

Θέατρο ΕΝΑ

57: Dr.Jekyll and Mr.Hyde

45,000

 

 

676,216

 

 

Α/Α

 

Φορέας

Παραγωγή

Επιχορήγηση

Κυπριακό

Συγγραφέας

Σύνολο

17

78,25%

ΕΘΑΛ

74: Ο άντρας είναι άντρας

20,000

 

 

 

18

78,00%

Σατιρικό Θέατρο

28: Κουαρτέτο για δύο

18,915

 

 

 

19

77,00%

Σατιρικό Θέατρο

27: Αίγια Κότσιηνη

20,000

4,000

1,200

 

20

77,00%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

47: Οι ράγες πίσω μου

20,000

 

 

 

21

76,75%

ΕΘΑΛ

77: Πείνα

20,000

4,000

1,200

 

22

76,75%

ΕΘΑΛ

71: Όσα είδε ο μπάτλερ

20,000

 

 

 

23

76,75%

ΕΘΑΛ

72: Το γάλα

20,000

 

 

 

24

76,00%

Alpha Square

32: A few good men

20,000

 

 

 

25

74,70%

Θέατρο ΕΝΑ

55: Αμμόχωστος Βασιλεύουσα

20,000

4,000

1,200

 

26

73,25%

Θέατρο ΣΚΑΛΑ

62: Αναισθησία

20,000

4,000

1,200

 

27

72,25%

Θέατρο ΣΚΑΛΑ

63: Ο Ελέφας

20,000

 

 

 

28

69,50%

Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ

20: Ο καλόγηρος

20,000

 

 

259,715

 

Α/Α

 

Φορέας

Παραγωγή

Επιχορήγηση

Κυπριακό

Συγγραφέας

Σύνολο

29

69,20%

Θέατρο ΕΝΑ

53: Έξι μαθήματα χορού

10,000

 

 

 

30

69,20%

Θέατρο ΕΝΑ

58: Ποιος φοβάται τη Β. Γουλφ

10,000

 

 

 

31

69,00%

Alpha Square

31: Sight unseen

10,000

 

 

 

32

69,00%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

50: In a forest dark and deep

10,000

 

 

 

33

68,00%

Alpha Square

33: Eleonora of Cyprus

7,272.50

4,000

1,200

 

34

68,00%

Solo για τρεις

41: Τζεμαληγιέ

10,000

4,000

1,200

 

35

67,00%

VERSUS

15: Ακρότητες

10,000

 

 

 

36

66,50%

Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ

21: 4.48 Ψύχωση

10,000

 

 

 

37

66,50%

Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ

23: Η μαριχουάνα της μαμάς…

10,000

 

 

 

38

66,50%

Open Arts

52: Love and information

10,000

 

 

 

39

65,50%

Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ

22: Άλλα λέει η θειά μου κι άλλ’ ακούν τ’ αφτιά μου

10,000

4,000

1,200

 

40

65,50%

Solo για τρεις

42: Αντρόνικος

10,000

4,000

1,200

 

138,072.50

 

Α/Α

 

Φορέας

Παραγωγή

Επιχορήγηση

Κυπριακό

Συγγραφέας

Σύνολο

41

65,00%

MITOS

70: Ήμουν η Λυσιστράτη

10,000

4,000

1,200

 

42

64,50%

Paravan Proactions

19: Happymess

10,000

4,000

1,200

 

43

64,00%

Persona

67: Χοντροί άντρες με φούστες

10,000

 

 

 

44

64,00%

Persona

68: The S(econd) B(irth) P(roject)

10,000

4,000

1,200

 

45

64,00%

Fresh Target

39: Λεόντιος και Λένα

10,000

 

 

 

46

64,00%

VERSUS

16: Τζόρταν

10,000

 

 

 

47

64,00%

VERSUS

17: Χρωματιστές γυναίκες

10,000

 

 

 

48

64,00%

Αντίλογος

34: Όταν η Καρρά συναντά την Εβραία

10,000

 

 

 

49

63,50%

Κατ’ Οίκον

5: Της οικίας ημών εμπιπραμένης

10,000

4,000

1,200

 

50

63,00%

Fresh Target

38: Ένα άλμπουμ ιστορίες

10,000

4,000

1,200

 

51

62,00%

Persona

69: Το μικρό πόνυ

10,000

 

 

 

52

61,00%

Fresh Target

37: Νίτσα

10,000

4,000

1,200

 

53

61,00%

Fresh Target

40: Shockheaded Peter

10,000

 

 

 

54

61,00%

Prima Lux

44: Δεκαοκτώ αφηγήσεις

6,980

4,000

1,200

 

55

60,00%

Παραπλεύρως Παραγωγές

79: Νυχταλούδα

10,000

4,000

1,200

 

56

59,50%

Ledra Music Soloists

43: Mικρά Συζυγικά Εγκλήματα

10,000

 

 

 

57

58,00%

Ομάδα Μάριου Μεττή

14: Τρεις ψηλές γυναίκες

10,000

 

 

208,580